Kop (46K)

Home | Inhoud huidig nummer | Archief | Redactie | Over Herademing | Abonnement en bestellen losse nummers | Contact | Links


Inhoud huidig nummer
Thema: Eeuwig
26e jaargang, nummer 100, juni 2018Vervolg "van de redactie"

Paradox

Deze jaargang van Herademing gaat over Tijd. We zijn deze jaargang begonnen met de vraag naar onze herkomst: Oorsprong. Het vervolgt nu met het thema Eeuwig. Het derde nummer heeft als thema Ogenblik, Kairos, het moment waarin het gebeurt. Het laatste nummer van deze jaargang draagt de titel Einder en gaat over de horizon: het perspectief van ons leven. Het onderwerp eeuwig benaderen wij dus als een onderdeel van de jaargang Tijd. Dit klinkt als een paradox, want eeuwig is immers niet aan tijd gebonden. Hoe moeten we 'eeuwig' dan verstaan? Eeuwig vatten wij op als een dimensie in de tijd, maar niet van de tijd. Eeuwig staat buiten de tijd, maar is wel toegankelijk binnen de tijd. Deze opvatting van eeuwig was al bekend in de tijd van Jezus van Nazareth. U kent vast wel het verhaal van de rijke jongeling die aan Jezus vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te verkrijgen. Jezus antwoordt hem: 'Verkoop alles wat je bezit' (Mat.19, 16-21). Het eeuwige leven waar Jezus op wijst is bereikbaar in dít leven, in het hier en nu en niet ná de dood. Eeuwig leven heeft te maken met een verlangen. Dit verlangen beweegt ons en houdt ons gaande naar onze bestemming. Het maakt ons hart onrustig totdat het rust in U, zegt Augustinus. We ontdekken het als we ons vrijmaken van ons bezit waaraan we zijn gehecht. Deze onthechting gaat ook over ons immaterieel bezit: onze tijdgebonden ideeën en (voor)oordelen, de gedachten, emoties en gevoelens waarmee we onszelf opvullen. Zo groeien we in ontvankelijkheid voor wat zich aandient in ons leven, ook in het besef er te mogen zijn om niet. Vanuit dit besef komen we innerlijk tot rust en tot stilte.

In uw hand

In deze loutere openheid vertrouwen we ons toe: 'In uw hand zijn mijn tijden', bidt de psalmist. Daarmee wordt bedoeld dat hij zijn leven en zijn lotsbestemming in Gods handen legt. Is deze overgave niet de vindplaats van eeuwig leven? Nog steeds worden deze woorden dagelijks gezongen tijdens de completen, het laatste getijdengebed van de dag, op weg naar onze voltooiing: 'Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen(—) , Gij draagt mijn lot. Gij zult mij beschermen, getrouwe God.'
Ik wens u veel inspiratie bij het lezen van onze honderdste Herademing.

Namens de redactie van Herademing,
Kitty Bouwman

Inhoud huidig nummer


VAN 'MEISJE VAN KOHL' TOT MACHTIGSTE VROUW- ANGELA MERKEL
Arno fafié

EEUWIGE LIPPENSTIFT EN EEN VOORTDUREND NU
Riëtte Beurmanjer

HOE KUN JE NU NOG AAN BLOEMEN DENKEN
Barbara Zwaan

NIETS IS HIER BLIJVEND. EEUWIGHEID BIJ TERSTEEGEN EN BONHOEFFER
Kick Bras

INTERMEZZO: LEVEN VOOR DE EEUWIGE
Leo Fijen

INTERVIEW MET SHURA LIPOVSKY 'VERANDERLIJKHEID IS DE AARDSE VORM VAN EEUWIGHEID'
Kitty Bouwman

BEELDMEDITATIE: LIEFDE ALS LEVENSHOUDING
Anne-Marie van der Wilt

FLITSEN VAN EEUWIGHEID
Peter Nissen

TIJDLOZE TEKSTEN
De keuzes van de redactie

INTERVIEW MET RIA VAN DINTHER: GOD GEEFT NIET OP
Margreet Meijer

ALTIJD AL BEN IK ERBIJ: VROUWE WIJSHEID BIJ HILDEGARD VAN BINGEN
Kitty Bouwman

INTERMEZZO: DICHTERBIJ
Marc van der Post

HANDREIKING: GEVOELIG WORDEN VOOR DE AANWEZIGHEID VAN DE EEUWIGE
Theresia de Meijer

INTERVIEW MET ZUSTER PASCALE: NATUURBEGRAAFPLAATS DE KONINGSAKKER
Jan Venderbos

STERVEN ALS MISLUKKING
Manu Keirse

INTERVIEW MET JOHANNES WITTEVEEN: DE EEUWIGHEID IN JOU
Kick Bras

ALS PUTTERS OP HET PAD
Wim Reedijk

BEELDMEDITATIE: EEN WERELD ZONDER EINDE!
Ko Schuurmans

100 groot (214K)


© Webdesign Annemarie Mast |