Kop (46K)

Home | Inhoud huidig nummer | Archief | Redactie | Over Herademing | Abonnement en bestellen losse nummers | Contact | Links


Inhoud huidig nummer
Thema: De wolf en het lam
26e jaargang, nummer 98, december 2017VRIJ OM LIEF TE HEBBEN
Barbara Zwaan
Wanneer noemen we iemand geestelijk rijp? Priester-schrijver Henri Nouwen komt met een paradoxaal antwoord: geestelijk volwassen is degene die kind kan zijn. Zo iemand verstaat de kunst om vanuit een basisvertrouwen in God twee tegengestelde bewegingen in zichzelf te verenigen. Bij hem of haar zijn 'leeuw' en 'lam' in balans. Barbara Zwaan vraagt zich af: wat kan hiervan de betekenis zijn voor hedendaagse spirituele zoekers?

PELGRIMAGES VAN VERTROUWEN
Frère Jasper
LEES HIER HET VOLLEDIGE ARTIKEL
De broeders in Taizé doen hun best om op hun kleine manier de wereld mooier te maken, aldus de Nederlandse Frère Jasper. Maar, zegt hij: "Tegelijk moeten we ook accepteren dat we niet al het kwaad kunnen uitroeien. Zoals in de gelijkenis van Jezus waarin een man goed zaad op zijn akker uitzaait en zijn vijand onkruid tussen het graan zaait (Matteüs 13:24-30). Jezus wil ons hiermee laten inzien dat we in de strijd tegen het slechte in de wereld als we niet oppassen ook het goede vernietigen. Dus blijft er eigenlijk maar één weg over: het risico van vertrouwen."

TEGENSTANDER OF METGEZEL
Piet Schelling
In een tv-documentaire ziet predikant Piet Schelling hoe vijf Palestijnse en vijf Joodse jongeren een aantal weken met elkaar doorbrengen. Naarmate ze elkaar beter leren kennen, vallen vooroordelen weg en verdwijnt de vervreemding. Uiteindelijk komen ze erachter dat zij, als tegengestelde groepen, hetzelfde beogen: vrede, verbinding, hoop. Bijeenbrengen en verbinding zijn is ook in de Bijbel belangrijke onderwerpen. Piet Schelling legt de relatie met ons hedendaagse leven.

INTERMEZZO, Uitgaan
Een column van Leo Fijen

DE WOLF VAN GUBBIO
Margreet Meijer
Op haar voettocht naar Rome is Margreet Meijer aangekomen in Gubbio. Ze staat stil bij het beeld van Franciscus en de wolf: "Voor Franciscus was alles een begroeting waard. In alles weerspiegelt zich immers het beeld van God. Ook in dood en duisternis. Dat liet hij, volgens de overlevering, zien aan de inwoners van Gubbio. En aan de wolf, die hij niet benaderde vanuit angst, maar ontving met respect en openheid. De wolf die hij zijn broeder noemt en daarmee bijna tot medemens wordt."

HANDREIKING, Sluit vrede met de wolf in jezelf
Kick Bras
De Handreiking diept een Herademing-thema praktisch uit in spirituele oefeningen voor eigen gebruik of voor het werken met groepen. Kick Bras leidt een beeld- en tekstmeditatie in. Aan de hand hiervan kunnen we (dieper) kennismaken en vrede sluiten met "het wilde" in onszelf.

EEN DOODGEWONE DUITSE DOMINEE
Pieter Oussoren
Op 9 oktober 1989 liepen 70.000 mensen met brandende kaarsen in de hand door de straten van Leipzig. Zonder de prediking van geweldloosheid was dit verzet tegen de toen heersende DDR-dictatuur nooit op gang gekomen. Christian Führer, de Wende-dominee van de Nikolaikirche in Leipzig, was het gezicht van deze beweging. Hij vond de moed en kracht om zich te blijven verzetten, maar deed dit met de zachtmoedigheid van een lam. Hoe is het mogelijk dat vanuit een gemiddeld-saaie stadskerk met een doodgewone dominee uiteindelijk een dictatuur instort?

DE LIEFDESBLIK VAN THICH NHAT HANH
Interview met Ton Kamphof
Thich Nhat Hanh is een zenleraar en boeddhistisch monnik uit Vietnam en een van de grootste spirituele leraren van onze tijd. Hij is bekend vanwege zijn geëngageerd boeddhisme en de wereldwijde introductie van mindfulness. Wat verklaart zijn grote populariteit? Herademing wilde graag meer weten en interviewde zijn Nederlandse leerling Ton Kamphof.

GEWELDLOOS COMMUNICEREN, een weg naar liefde en vrede
Barbara Koning
Iedereen heeft behoefte aan liefde. Maar liefde geven en ontvangen in het dagelijks leven kent veel uitdagingen. De brug vinden die iets uitdrukt van dat kernwoord "liefde", vraagt soms heel wat volharding, toewijding, creativiteit en vernuft. We hebben het nogal eens uit te houden met onbegrip, verwijdering, afwijzing en conflicten. Toch blijkt volgens Barbara Koning veel mogelijk als we geweldloos leren communiceren.

BEELDMEDITATIE
Anne-Marie van der Wilt maakte een eigentijdse icoon van glasmozaïek van de Drie-eenheid, de oerkern van het christelijk geloof.

BRONNEN VAN SPIRITUALITEIT, goed en kwaad bij C.G.Jung
Wim Reedijk
Waarvoor staan "goed" en "kwaad" precies?, vraagt Jung zich af. Waarop hij zelf antwoordt dat zij psychische principes zijn: "Wanneer we goed opletten, merken we dat goed en kwaad principes zijn ( ) Het diepst denkbare principe is God. Goed en Kwaad zijn "namen van God"." Wij mensen zijn opgebouwd uit tegenstellingen die zich willen verenigen tot een vruchtbare eenheid met behoud van hun tweeslachtigheid. Om het beeld van wolf en lam te gebruiken: wolf en lam zijn tegenstellingen die zich moeten verzoenen zonder in elkaar op te gaan.
Herademing98cover (222K)


© Webdesign Annemarie Mast | e-mail