Kop (46K)

Home | Inhoud huidig nummer | Archief | Redactie | Over Herademing | Abonnement en bestellen losse nummers | Contact | Links


emmausgangers (161K)  

Over Herademing

Herademing, oecumenisch tijdschrift voor spiritualiteit en mystiekHerademing is een veelkleurig oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit dat wil inspireren en informeren vanuit de christelijke bronnen. De redactie vindt het belangrijk om anderen in contact te brengen en te laten delen in de bronnen van de christelijke spiritualiteit. Deze bronnen kunnen heel de mens aanspreken: het hoofd en het hart, de handen.

De redactie wil in dialoog gaan met andersdenkenden. In die zin kan spiritualiteit grensverleggend zijn. Grenzen in mensen en tussen religieuze, gelovige en kerkelijke tradities worden doorbroken door de Geest die waait waarheen Z/Hij wil.

Herademing stelt zich ten doel om de binnenkant van de mens, 'de ziel', geestelijk te voeden en spirituele groei mogelijk te maken. Dat doet zij op een veelzijdige manier.
Zij wil inspireren vanuit historische bronnen. De traditie van de christelijke spiritualiteit kent vele personen die leefden vanuit hun relatie met God.
Deze omgang hebben ze niet alleen beleefd maar ook in woorden omgezet en verdicht in poëzie en proza. Deze taal kan ons aanspreken en op het spoor zetten naar God.
Het tijdschrift biedt aandacht aan hedendaagse stromingen, door artikelen aan te reiken die iets duidelijk maken van een bepaald thema in de christelijke spiritualiteit, van een stroming of een beweging, of van gebruiken uit de breedte van de oecumene en ook uit niet-christelijke kring. Het biedt een praktische handreiking aan die gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een eigen spiritualiteit.
Ieder nummer bevat een interview met een inspirerende persoonlijkheid, boek- en CD recensies, kort nieuws op het gebied van christelijke spiritualiteit en mystiek, een column en een beeldmeditatie.
Het tijdschrift heeft een verzorgde vormgeving. Het is prachtig geïllustreerd, deels in kleur.

Herademing verschijnt vier keer per jaar in Nederland en België. Het tijdschrift wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Stichting Oecumenische Spiritualiteit. De redactie bestaat uit deskundigen op het gebied van spiritualiteit en hebben verschillende geestelijke achtergronden.
Namens de redactie,
Kitty Bouwman

© Webdesign Annemarie Mast |