Kop (46K)

Home | Inhoud huidig nummer | Archief | Redactie | Over Herademing | Abonnement en bestellen losse nummers | Contact | Links


100 groot (214K)  

Thema: eeuwig

26e jaargang, nummer 100, juni 2018Van de redactie

Eeuwig
Voor u ligt het jubileumnummer van Herademing met als titel Eeuwig. Ons honderdste nummer. Daar zijn we trots op en we willen u als trouwe lezer bedanken. Dit feestelijke, dubbeldikke nummer bevat ook een twee keer zo lange Van de redactie. Dat is wel nodig, want leg maar eens in een paar honderd woorden uit wat je met 'eeuwig' bedoelt. Het woord 'eeuwig' kan verwarring oproepen. In onze tijd ligt het begrip 'eeuwigheid' erg gevoelig. De eeuwigheid heeft haar vanzelfsprekendheid verloren en hangt niet meer als een hemels baldakijn boven onze samenleving. Het begrip eeuwigheid kan zelfs aversie oproepen door de aanslagen van extremistische groeperingen die mensen doden omdat hen een hemelse beloning wacht in de eeuwigheid. Onze denkbeelden over eeuwigheid zijn een onderdeel van het dualisme, dat onder invloed van het Griekse denken het christendom heeft beïnvloed. We zijn uitgegaan van twee werkelijkheden, die onderverdeeld worden in een bovenwereld en een benedenwereld. De bovenwereld wordt geassocieerd met geestelijkheid, eeuwigheid, transcendentie, de ziel; de onderwereld met lichamelijkheid, tijdelijkheid, zintuiglijkheid, veranderlijkheid. Van dit dualisme willen we ons bevrijden, omdat deze opvatting tekort schiet. Lees verder: Van de redactie

Eeuwig? In deze snelle tijd van soundbites en versnipperde aandacht? Ja dus. Eeuwig, eeuwig leven, heeft te maken met een verlangen. Dit verlangen beweegt ons en houdt ons gaande naar onze bestemming. En juist daarom is Eeuwig een heel geschikt onderwerp voor deze tijd. Met bijdragen van o.a. Prof. Peter Nissen, Kick Bras, Leo Feijen en een portret van Angela Merkel.

Namens de redactie, Kitty Bouwman


Zie verder: Inhoud huidig nummer
Volgend nummer:
september 2018

Inhoud volgend nummer:.....


© Webdesign Annemarie Mast |