Kop (46K)

Home | Inhoud huidig nummer | Archief | Redactie | Over Herademing | Abonnement en bestellen losse nummers | Contact | Links


Herademing98cover (222K)  

Thema: De wolf en het lam

26e jaargang, nummer 98, december 2017Van de redactie

De wolf en het lam
Als de bladeren zijn gevallen en de bomen kaal geworden, wordt er in de liturgie van de Advent gesproken over het nieuwe leven. De hele schepping zal betrokken worden bij de toekomst van God. Deze toekomst verbeeldt Jesaja in een visioen. Het vertelt over het twijgje aan de stronk van Jesse dat tot bloei komt. Dan schetst hij een samenleving waarin de wolf zich neerlegt naast het lam. Spannender kan het niet worden. De wolf is het roofdier bij uitstek en het lam het arme slachtoffer. Vrede tussen wolf en lam is ondenkbaar. Toch drukt Jesaja de vrede uit in de symbolische taal van deze dieren. Maar hoe komen wolf en lam tot samenleven? Er is aan dat ideaal van vrede tussen zulke onwaarschijnlijke dieren veel gelegen, zeker als het realiteit wordt. Wat stellen we ons bij zo'n vrede voor? Achten we het haalbaar, geloven we erin? Hoe speelt dit door in de dagelijkse spiritualiteit, in ons geloof? De wereld waarin Jesaja leefde was somber. Toch ziet hij in zijn visioen een samenleving waarin tegenstellingen worden overwonnen en tot een nieuwe eenheid komen: een kind speelt met een slang, een beer en een koe liggen dicht bijeen. In de duistere wereld is er hoop. Het leven zal de dood overwinnen! Liefde is sterker dan haat! We zien uit naar een wereld van vrede en harmonie.

Een vredige kerst.

Namens de redactie verwelkomen we Ronald Hermsen die de eindreactie zal verzorgen en Christine Mulder als nieuw redactielid

Kitty Bouwman

Zie verder: Inhoud huidig nummer
Volgend nummer:
maart 2018
Thema: Oorsprong

Herademing99zwartwitklein (32K)
Inhoud volgend nummer:
Zing maar van het hart - Marieke van Baest
Scheppingsrelatie van de mens met God - Erik Borgman
Actualiteit van het verlangen - Jan Venderbos© Webdesign Annemarie Mast | e-mail